Vízum poštou

Aby požiadať o vízum poštou, postupujte podľa našich pokynov.

Krok 1

Pripravte potrebné dokumenty podľa požiadaviek pre Váš druh víza:

Dajte pozor na lehoty preskúmania žiadostí o vízum! Čas na poštové spracovanie a prepravu dokumentov sa nezapočíta do lehoty preskúmania.

UPOZORNENIE!

Nie je možne požiadať o súkromné vízum pre blízkych príbuzných poštou.

Počas vyplnenia dotazníka na stránke visa.kdmid.ru si musíte zvoliť miesto podania žiadosti – Ruské vízové centrum, Bratislava.

Prosím, skontrolujte či vaše pozvanie neobsahuje chyby a či ste vyplnili dotazník presne podľa pozvania a vášho pasu. Do vízového dotazníka musíte uviesť vaše telefónne číslo a email.

Krok 2

Zabaľte všetky dokumenty vrátane pasu do poštovej obálky. Dokumenty pre rodinných príslušníkov alebo skupinu žiadateľov, ktorí cestujú spoločne, musíte poslať v jednom balíku.

UPOZORNENIE!

Prosím, nevkladajte obálku pre spätné doručenie pasu. Prosím, nevkladajte do obálky peniaze.

Krok 3

Pošlite pripravený balík s dokladmi poštou na adresu Ruského vízového centra v Bratislave:

Interlink Service Slovakia s.r.o.
Konventná 6, 811 03 Bratislava

Krok 4

Po doručení dokladov do vízového centra, Vám bude vystavená faktúra na úhradu (ak balík dokumentov je úplný a neobsahuje chyby).

Ak je potrebne doplniť dokumenty, opraviť ich alebo vysvetliť, bude vám poslaná výzva na email.

Krok 5

Uhraďte faktúru, ktorú ste dostali od spoločnosti Interlink Service Slovakia s.r.o. do 3 dní a pošlite nám potvrdenie úhrady s uvedením čísla účtu na email bratislava@interlinkservice.ru

Krok 6

Po pripísaní finančných prostriedkov na účet vaše dokumenty budú spracované a doručené na preskúmanie na Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku.

Krok 7

Po preskúmaní dostanete informácie prostredníctvom SMS-správy a emailu. Hotový pas vám bude doručený prostredníctvom Slovenskej pošty (Express-kuriér). Každý pas bude doručený v osobitnej obálke.

Cena služby je 54€ vrátane DPH a zahŕňa:

25€ — servisný poplatok
15€ — poštové spracovanie
12€ — spätné doručenie
2€ — SMS/email-oznámenie o ukončení preskúmania.

Konzulárny poplatok sa hradí osobitne. Výška konzulárneho poplatku závisí od druhu víza a štátnej príslušnosti žiadateľa.