Otázky a odpovede

>

Čo je to vízum?

Vízum – to je povolenie na vstup na územie krajiny, ktorú vydáva splnomocnený orgán tejto krajiny osobe, ktorá nie je jej štátnym príslušníkom.

>

Kto vydáva víza do Ruska na Slovensku?

Na Slovensku Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike je orgánov Vlády Ruska, splnomocneným na udelenie víz.

>

Ako sa dozviem, či potrebujem vízum?

Štátni príslušníci Slovenska a Európskej únie potrebujú víza na vstup do Ruska.

Pozrite si zoznam krajín, štátni príslušníci ktorých nepotrebujú vízum na vstup do Ruska na webovej stránke Federálnej cestovnej agentúry.

>

Ruské vízum dáva oprávnenie vstupu do iných krajín?

Ruské vízum dáva oprávnenie len na vstup do Ruska.

>

Či môže Ruské vízové centrum pripraviť žiadosť o udelenie víza namiesto mňa?

Ruské vízové centrum rád pre vás vyplní formulár elektronickej žiadosti o udelenie víza.

Ale my neposkytujeme služby vybavovania a pripravovania balíka potvrdzujúcich dokumentov.

>

Ako môžem požiadať o vízum?

Návod krok za krokom

Krok 1:

Určite účel vašej cesty. Naše vízové centrá Vám pomôžu vo všetkých fázach vízového procesu, ale my nemáme oprávnenie odporúčať ani radiť vám účel cesty.

Krok 2:

V sekcii „Typy víz“ si prečítajte podrobné informácie o príslušnom kategóriu víza a požiadavky na dokumenty.

Krok 3:

Prosíme, pozorne si prečítajte pokyny a vyplňte elektronický formulár žiadosti o vízum na stránke https://visa.kdmid.ru/.

Krok 4:

V sekcii Rezervácia termínu si zvoľte vhodný pre vás termín na odovzdanie dokumentov. Prosíme, skontrolujte, či je pred vašou cestou dostatočne času na preskúmanie vašej žiadosti o vízum. Orientačný termín na preskúmanie je uvedený v sekcii „Tarify a lehoty“ na stránke príslušného kategória víza.

Krok 5:

Vytlačte, podpíšte formulár žiadosti o vízum, nalepte fotografiu, ktorá spĺňa požiadavky a odovzdajte ho spolu s ďalšími dokumentami v našom vízovom centre v Bratislave. Dajte si pozor, že počas odovzdania dokumentov musíte predložiť úplný balík potrebných dokumentov, uhradiť konzulárny a servisný poplatky, zodpovedajúce kategóriu víza o ktoré žiadate.

Alebo použite službu «Vízum poštou».

Krok 6:

Cestovný pas si vyzdvihnite po preskúmaní žiadosti vo vízovom centre. Musíte predložiť originál faktúry (doklad o podaní žiadosti), ktorý dostanete počas odovzdania dokumentov. Uschovajte si kópiu faktúry, ak ju potrebujete pre evidenciu.

Alebo radšej použite Spätné doručenie vášho pasu kuriérskou spoločnosťou (dodatočná služba).

Krok 7:

Hneď po obdržaní pasu skontrolujte správnosť vášho víza, či máte správne meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, číslo pasu, či termín víza celkom zodpovedá termínu cesty, či je správny počet vstupov, či kategória víza zodpovedá účelu cesty.

>

Koľko trvá preskúmanie žiadosti o vízum?

Štandardný termín preskúmania žiadosti o vízum je 4-20 pracovných dní pre bežné žiadosti alebo 3 pracovné dni pre expresné žiadosti odo dňa, keď dokumenty boli prijatý Veľvyslanectvom Ruskej federácie. Aby ste sa vyhli oneskoreniam a problémom, prosíme, skontrolujte, či máte úplný balík potrebných dokladov pre požiadanie o vízum. V prípadoch, ak sa potrebuje dodatočné preskúmanie, Veľvyslanectvo Ruskej federácie si vyhradzuje právo posudzovať dokumenty až 30 dní.

>

Kedy môžem požiadať o vízum?

Žiadateľ môže požiadať o vízum nie skôr ako 9 mesiacov pred plánovanou cestou do Ruska.

>

Čí má vízové centrum nejaký vplyv na rozhodnutie o udelenie víza?

Nie.

Nikto zo zamestnancov vízového centra nie je oprávnený vplývať na rozhodnutie o udelení víza. Naša práca má len výlučne technický charakter, nemôžeme vplývať na rozhodnutie ohľadom vašej žiadosti alebo urýchliť ho.

>

Či môžem potvrdiť rezervácie, ktoré sa týkajú mojej cesty, ešte pred udelením víza?

Neodporúčame potvrdzovať rezervácie pred udelením víza okrem prípadov, kedy je to podmienkou udelenia víza. Vízové centrum nie je zodpovedné za akékoľvek straty, spôsobené neudelením víza do nejakého termínu alebo zamietnutím žiadosti.

>

Môžem požiadať o vízum poštou? Môžem poslať moju žiadosť poštou priamo na Veľvyslanectvo Ruska?

Nemôžete poslať žiadosť na Veľvyslanectva Ruskej federácie poštou. Ale môžete požiadať o vízum poštou v ruskom vízovom centre. Môžete poslať svoju žiadosť o udelenie víza, pas a potvrdzujúce dokumenty poštou, ak použijete našu dodatočnú službu «Vízum poštou».

>

Kde môžem zistiť aktuálne požiadavky na fotografiu?

Prosím, pozrite si sekciu «Fotografické služby» na našej webovej stránke. Ak vaša fotografia nezodpovedá uvedeným požiadavkám, môžete si urobiť fotografiu na vízum v našom vízovom centre.

>

Vyplnil som elektronický formulár žiadosti o vízum. Ako môžem skontrolovať, či je uložený.

Pred vyplnením elektronického formulára žiadosti o víza musíte sa zaregistrovať na webovej stránke https://visa.kdmid.ru/. Prosíme, uložte si heslo a číslo žiadosti, vygenerované systémom. Ak sa prihlásite druhýkrát, uvidíte všetky vami vytvorené formuláre.

>

Ako zistím, aký druh pasu si musím zvoliť počas vyplnenia elektronického formuláru žiadosti o vízum: diplomatický, oficiálny alebo bežný (turistický)?

Diplomatický pas sa vydáva osobe na uskutočnenie oficiálnych zahraničných ciest, spojených s medzinárodnými vzťahmi. Oficiálny pas (služobný alebo špeciálny pas) sa vydáva štátnym zamestnancom pre úradne cesty a tiež pre ich sprevádzajúcich rodinných príslušníkov. Turistický alebo obyčajný pas sa vydáva občanom na uskutočnenie súkromných medzinárodných ciest, osvedčuje osobu a štátnu príslušnosť jeho majiteľa.

>

Môžem zmeniť svoj vízový dotazník po tom, ako som ho vytlačil?

Áno. Prejdite na odkaz, zadajte číslo vašej žiadosti o vízum a stlačte „Obnoviť dotazník“. Na ďalšej stránke uveďte všetky potrebné informácie. Upozorňujeme, že budete musieť zadať prvé 5 písmen vášho priezviska VEĽKÝMI písmenami. Po tom, ako zadáte všetky potrebné informácie, stlačte „Vytvoriť nový dotazník“, potom stlačte „Ďalej“ na ďalšej stránke. Upozorňujeme, že stlačením „Vytvoriť nový dotazník“ nevymažete predchádzajúci, ten bude prístupný pre redigovanie a doplnenie.

>

Ako môžem obnoviť svoj vízový dotazník, ak som nedokončil ho vyplnenie?

Prosím, prejdite na odkaz, zadajte číslo vášho dotazníka a stlačte „Obnoviť dotazník“. Na ďalšej stránke uveďte všetky potrebné informácie. Upozorňujeme, že budete musieť zadať prvé 5 písmen vášho priezviska VEĽKÝMI písmenami. Po tom, ako zadáte všetky potrebné informácie, stlačte „Vytvoriť nový dotazník“, potom stlačte „Ďalej“ na ďalšej stránke. Upozorňujeme, že stlačením „Vytvoriť nový dotazník“ nevymažete predchádzajúci, ten bude prístupný pre redigovanie a doplnenie.

>

Môžem použiť môj elektronický podpis na podpísanie dotazníka?

Nie, nemôžete používať elektronický podpis na podpísanie dotazníka. Dotazník musí byť podpísaný perom žiadateľom osobne.

>

Môžem uhradiť poplatky na webovej stránke?

Nie.

Všetky poplatky sa platia vo vízovom centre výlučne bankovou kartou.

Ak používate službu «Vízum poštou», dostanete email s faktúrou na úhradu po tom, ako všetky doklady budú doručené na vízové centrum.

>

Musím si vopred zarezervovať termín na podanie žiadosti?

V ruskom vízovom centre sa všetky doklady podávajú na základe rezervácie termínu.

>

Kde sú uvedené všetky poplatky a zoznam dokumentov pre vízum každého typu?

V sekcii „Typy víz“ je uvedený zoznam všetkých typov víz. Ak zvolíte vízum príslušného typu, uvidíte niekoľko kariet s informáciou o vízových poplatkoch, potrebných dokumentoch, lehoty preskúmania, požiadavky na fotografiu. Prosím, pozorne si prečítajte tieto informácie pred podávaním dokumentov.

>

V prípade, že som vyplnil formulár žiadosti o víza namiesto neplnoletej osoby, kto ho musí podpísať?

Žiadosti za neplnoletú osobu (do 16 rokov) musia byť podpísané jedným z rodičov alebo zákonným zástupcom, inak nebudú akceptované.

>

Musím predložiť originály dokumentov počas podávania žiadosti o vízum?

Žiadateľ predloží originály ďalších dokumentov: pas, vytlačený a podpísaný vízový dotazník s fotografiou. Ostatné dokumenty sa prekladajú v kópiách s výnimkou ak je potrebne predloženie originálov dokumentov pre určité typy víz. Podľa základného pravidla predložené dokumenty, okrem pasu, nevracajú sa. V niektorých prípadoch Veľvyslanectvo Ruska môže požiadať o predloženie originálov dokumentov po podaní prvého balíka dokumentov.

>

Ako sa dozviem, kedy je vízové centrum zatvorené?

Ruské vízové centrum je zatvorené v sobotu a nedeľu a tiež počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja na Slovensku. Informácie o otváracej dobe počas dní pracovného pokoja a sviatkov v Rusku sa zverejňuje v sekcii «Správy» na našej webovej stránke.

>

Čo sa stane keď prídem do vízového centra? Ako všetko funguje?

Keď prídete do vízového centra, požiadajú vás aby ste sa predstavili, ukázali svoj pas a doklad o rezervácii termínu na podanie žiadosti.

Potom vás poprosia aby ste počkali v čakacej zóne, kým nepríde objednaný čas. Kým čakáte, prosím, skontrolujte, či máte všetky potrebné dokumenty. Nesprávne dokumenty alebo fotografie oneskoria prijatie vašej žiadosti.

Operátor pri okienku skontroluje vaše dokumenty a prijme vašu žiadosť, ak spĺňa všetky požiadavky a vydá vám faktúru (potvrdenku). Budú vám poskytnuté informácie o orientačnom termíne, kedy vaše vízum bude hotové, ale nemôžeme vám povedať presný termín.

Odporúčame vám použiť službu SMS-oznámenie, aby ste dostali informácie hneď ako pas sa vráti do vízového centra po preskúmaní.

>

Aké poplatky musím uhradiť?

Pre každú žiadosť o udelenie víza musí byť uhradený konzulárny poplatok vo výške, zodpovedajúcej kategórii víza, a servisný poplatok. Všetky poplatky musia byť uhradené v eurách a len bankovou kartou.

HOTOVOSŤ SA NEAKCEPTUJE.

Viď sekciu „Tarify a lehoty“ na stránke príslušnej kategórii víza.

>

Čo musím urobiť a zapísať po vyplnení elektronického formulára žiadosti o vízum?

Prosím, zapíšte si vaše číslo žiadosti, vygenerované systémom, a heslo. Môžu byť potrebné pre prístup k elektronickému formuláru žiadosti pre opätovnú tlač alebo korigovanie.

>

Či musím prísť osobne, aby požiadať o vízum alebo vyzdvihnúť moje dokumenty?

Môžete predložiť alebo vyzdvihnúť dokumenty osobne, cez splnomocnenca na základe plnej moci alebo prostredníctvom služieb «Vízum poštou» alebo «Doručenie kuriérom».

>

Či dostanem vízum po preskúmaní žiadosti?

Ruské vízové centrum nemôže zaručiť, že vám bude udelené vízum, Udelenie alebo zamietnutie žiadosti o udelenie víza je vo výlučnej kompetencii Veľvyslanectva Ruskej federácie. Ruské vízové centrum nemôže žiadnym spôsobom ovplyvniť výsledok preskúmania žiadosti.

>

V prípade, že som mal udelené víza v minulosti, či musím predložiť úplný balík dokumentov k žiadosti o vízum pre novú cestu?

Áno. Musíte predložiť úplný balík dokumentov pre každú žiadosť o vízum, aj keď ste tieto dokumenty už niekedy predkladali.

>

V prípade, že mám ruské vízum, platné počas podávania žiadosti o nové vízum, či môžem mať 2 víza načas?

Nie. Upozorňujeme, že v prípade, ak ste nedávno dostali ruské vízum, platné v čase podania novej žiadosti, budete musieť nám predložiť pas s takýmto vízom, lebo Veľvyslanectvo Ruskej federácie ho bude musieť zrušiť.