Správy

11.05.2022

Pozastavenie práce

Ruské centrum pre podávanie žiadostí o víza v Bratislave od 16. mája 2022 pozastavuje prijímanie dokladov na udeľovanie víz.

Vydávanie hotových dokumentov bude prebiehať do 16. mája 2022.


14.04.2022

Easter holidays

Z dôvodu veľkonočných sviatkov bude Vízové centrum 15.4.2022 a 18.4.2022 zatvorené

04.03.2022

Otváracie hodiny v marci

Vážení uchádzači!

Upozorňujeme na harmonogram práce Vízového centra (ďalej len VC) a Veľvyslanectva Ruskej federácie od 05.03.2022 do 08.03.2022.

05.03.2022: Veľvyslanectvo Ruskej federácie funguje ako obvykle. VC zatvorené
07.03.2022: Výstavisko a Veľvyslanectvo Ruskej federácie sú zatvorené
08.03.2022: VC funguje ako obvykle, služba „Urgentné podanie“ nie je dostupná; Veľvyslanectvo Ruskej federácie zatrovené.

Venujte prosím pozornosť tomu, že víkendy Veľvyslanectva Ruskej federácie sa nezapočítavajú do dní vybavenia víz, preto sa za rozhodný deň považuje 05.03.2022, ale 7.3.2022 a 08.03.2022 nie sú. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.


04.03.2022

Zrušenie QR kódov

Vážení uchádzači!

Informujeme, že od 3. marca je v Moskve zrušený systém QR kódov, a to aj pre zahraničných hostí. Zároveň sa spolu s QR kódmi rušia všetky obmedzenia návštev divadiel, múzeí a stravovacích zariadení. Tento zoznam zahŕňa aj kultúrne a rekreačné aktivity. V Petrohrade bude od 4. marca zrušený systém QR kódov


20.12.2021

Vianočné a novoročné sviatky

Počas slovenských a ruských vianočných a novoročných sviatkov bude Ruské vízové centrum v Bratislave fungovať podľa nasledujúceho harmonogramu a s nasledujúcimi funkciami.

23.12.2021 — žiadosti o urgentné víza nepríjimame
24.12.2021 — Vianoce
29.12.2021 — posledný deň príjmu dokumentov v roku 2021
30.12.2021 — iba výdaj dokladov
31.12.2021—6.1.2022 — voľno
7.01.2022 — prvý pracovný deň v roku 2022

Víkendy a sviatky 24. decembra 2021 a od 31. decembra 2021 do 9. januára 2022 sa do lehoty na posúdenie dokladov nezapočítavajú. Žiadame vás, aby ste to brali do úvahy pri plánovaní načasovania vašej cesty a žiadosti o vízum.


13.12.2021

Príjem v kancelárii

Od 14. decembra 2021 začne Ruské vízové centrum v Bratislave prijímať individuálnych žiadateľov na pobočke po dohode.

Návšteva našej kancelárie je povolená len v režime OP, teda očkovaní alebo prekonaní po COVID-19 s predložením potvrdenia.


08.12.2021

PCR test pre vstup do Ruska je platný 2 dni

Dňa 8. decembra 2021 vstupuje do platnosti vyhláška hlavného štátneho sanitárneho lekára Ruska o skrátení doby platnosti testu PCR pre zahraničných občanov vstupujúcich do Ruska z 3 na 2 dni pred príchodom do Ruska. Teraz musia cudzinci alebo osoby bez štátnej príslušnosti pri nástupe do lietadla letiaceho do Ruska predložiť osvedčenie v ruštine alebo angličtine s negatívnym výsledkom testu na COVID-19, čo je potrebné urobiť najskôr 2 dni pred príchodom do Ruska.


28.11.2021

Vízové centrum začína fungovať

Ruské vízové centrum začína prijímať žiadosti o udelenie víz 1. decembra 2021 na adrese: Konventná 6, 811 03 Bratislava. Telefónne číslo call centra (k dispozícii od 1. decembra 2021): +421 259 301 080.

Vzhľadom na obmedzenia vyhlásené Vládou Slovenskej republiky z dôvodu šírenia COVID-19, do odvolania platí zákaz osobných návštev vízového centra pre individuálnych žiadateľov.

Prosíme vás posielať nám žiadosť o víza poštou.


27.11.2021

Vstup do Ruska pre obyvateľov Slovenska je povolený

21. septembra 2021 Slovensko bolo pridané do zoznamu cudzích štátov, štátni príslušníci a obyvatelia ktorých môžu vstupovať na územie Ruska z týchto štátov letecky, priamou linkou.

Štátni príslušníci Slovenska, občania iných krajín a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré majú povolenie na pobyt na Slovensku alebo iný doklad, ktoré potvrdzujú ich oprávnenie na trvalý pobyt na Slovensku, môžu podávať žiadosti o udelenie víz všetkých typov za akýmkoľvek účelom cesty, vrátane turistiky, v Ruskom vízovom centre v Bratislave.

Pre občanov iných krajín a osôb bez štátnej príslušnosti, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, predloženie dokumentu, potvrdzujúceho oprávnenie na trvalý pobyt na Slovensku, je nevyhnutnou podmienkou pre udelenie víza, registráciu a nástup do lietadla do Ruska, ako aj počas kontroly na štátnej hranici Ruskej federácie.

Občania iných štátov, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku a majú povolenie na pobyt, ak štát, príslušníkom ktorého je občan, má uzavretú s Ruskom dohodu o bezvízovom vstupe, môžu vstúpiť na územie Ruska bez víza v súlade s existujúcimi bilaterálnymi dohodami priamou linkou z krajín, ktoré sú pridané do zoznamu.

Pre cudzích štátnych príslušníkov platia dodatočné podmienky pre vstup do Ruska: vyplnenie dotazníka platný negatívny PCR-test na COVID-19, absolvovaný nie skôr ako 72 hodín pred vstupom do Ruskej federácie.