Ruské centrum pre podávanie žiadostí o víza v Bratislave od 16. mája 2022 pozastavuje prijímanie dokladov na udeľovanie víz